UHR:s referensgrupp för distansutbildning

Mandat Ledamot
Organ Referensgrupp för distansutbildning
Organisation Universitets- och högskolerådet
Aktivt Nej
Period Verksamhetsår
Platser 1
Ansvarig Simon Edström

Beskrivning

I juni fick UHR i uppdrag av regeringen att se över utbildningsbehovet på landsbygden och utveckla distansutbildningen. Målet är att höja kvaliteten och öka genomströmningen i distansutbildning vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor.

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
2020-06-05 2020-12-31
2020-06-05 2020-12-31