UHR:s referensgrupp högskolepedagogiskt lyft

Mandat Ledamot
Organisation Universitets- och högskolerådet
Aktivt Nej
Period Verksamhetsår
Ansvarig Johan Kovaniemi

Beskrivning

Regeringen ger UHR i uppdrag att ansvara för ett lyft för högskolepedagogiken. Det innebär att Universitets- och högskolerådet, UHR, får i uppdrag att under nästa år samla det högskolepedagogiska arbetet och främja utvecklingsarbete och informationsutbyte mellan universitet och högskolor.

Historiska uppdragsinnehavare

Person Från Till
Mathilda Fredriksson 2022-02-09 2023-12-31
Linn Svärd 2022-02-09 2023-12-31