Propositionerna till SFSFUM i videoform!

Proposition 1 – SFS Verksamhet 2020-2021

Proposition 2 – SFS medlemsavgift och budget 2020-2021

Proposition 3 – Ändring i SFS Stadga

Proposition 4 – Ändring i SFS principprogram

Proposition 5 – Revidering av SFS syn på högskolans omfattning, utbud, finansiering och antagning

Proposition 6 – Revidering av SFS ställningstagande_ En öppen och jämlik högskola för alla

Proposition 7 – Revidering av SFS Bostadspolitiska ställningstagande