Åtgärder för en bättrebostadsförsörjning

SFS tillstyrker flera av utredningens förslag, och ger även några tillägg.