CSN:s förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (CSNFS 2001:1) och omställningsstudiestöd (CSNFS 2022:5)

SFS är i huvudsak negativa till förslagen då de medför vissa försämringar som inte är tillräckligt motiverade.