En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)

SFS tillstyrker förslaget om en fortsatt lättnad i arbetsvillkoret. SFS bedömer att fler studenter kan kvalificera sig för arbetslöshetsersättning med det nya villkoret, vilket är positivt. De flesta studenter kommer dock ha svårt att kvalificera sig även framöver.