Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap SOU 2022:57

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits lämna sina synpunkter på remissen av Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57). SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 380 000 studenter och doktorander.