Extra remiss – Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller

SFS avstyrker förslagen.

SFS vill poängtera att studenter har ett större behov av arbetsro jämfört med andra grupper. Det är vanligt att studenter studerar hemifrån. Studier är en kognitivt krävande process som i hög grad påverkas negativt av störande omgivningsljud. Det finns därför starka skäl att ha extra höga gränsvärden för buller i studentlägenheter.

Läs hela remissvaret nedan genom att klicka på länken nedan.