Bostäder

Bostäder

SFS remissvar Säkerhetsdeposition vid hyresavtal (Ds 2023:32)

SFS tillstyrker förslaget att införa ett lagreglerat system för deposition till säkerhet för att ett hyresavtal fullgörs vid privatuthyrning av bostäder.

SFS bild är att det redan är relativt vanligt att uthyraren begär en deposition vid privatuthyrning och andrahandsuthyrning. Det är positivt att det införs ett tryggt system för hantering av depositionen.

Bostäder

SFS remissvar Bättre information om hyresbostäder – kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister (SOU 2023:65)

SFS är överlag positiva till förslagen. SFS är framförallt positiva till att andrahandshyresgäster med förslaget kan kontrollera om bostaden är en hyresrätt eftersom bostadsrätter har andra regler kring vilken hyra som kan tas ut (något som utredningen tar upp på sida 260). Om uppgift om förstahandshyresgäst införs i registret blir det även möjligt att kontrollera vem som faktiskt kan hyra ut lägenheten, vilket minskar risken för bedrägerier. Uppskattningsvis 50.000 studenterna bor i andra hand.

SFS har dock vissa invändningar mot delar av utredningens förslag.