Föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval.