Förslag till ändring i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2024:x) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

SFS har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2024:x) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.