Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

SFS har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31). SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 390 000 studenter och doktorander.