Remiss av En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

SFS har erbjudits lämna sina synpunkter på En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder till Utbildningsdepartementet.