SFS remissvar Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären

SFS är i huvudsak positiva till förslagen.