SFS remissvar Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter och allmänna råd om lämnande av uppgifter om studerande och studieresultat för utbildningar inom yrkeshögskolan samt om bilagan till examensbevis

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits att lämna sina synpunkter på Myndigheten för yrkeshögskolans remiss föreskrifter och allmänna råd om lämnande av uppgifter om studerande och studieresultat för utbildningar inom yrkeshögskolan samt om bilagan till examensbevis.