SFS remissvar om Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader.