SFS remissvar om Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits att lämna sina synpunkter på Finansdepartementets remiss Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa hastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024.