SFS remissvar Säkerhetsdeposition vid hyresavtal (Ds 2023:32)

SFS tillstyrker förslaget att införa ett lagreglerat system för deposition till säkerhet för att ett hyresavtal fullgörs vid privatuthyrning av bostäder.

SFS bild är att det redan är relativt vanligt att uthyraren begär en deposition vid privatuthyrning och andrahandsuthyrning. Det är positivt att det införs ett tryggt system för hantering av depositionen.

SFS tillstyrker förslaget att införa ett lagreglerat system för deposition till säkerhet för att ett hyresavtal fullgörs vid privatuthyrning av bostäder.

SFS bild är att det redan är relativt vanligt att uthyraren begär en deposition vid privatuthyrning och andrahandsuthyrning. SFS instämmer också i utredningens beskrivning av att hyresvärdar ibland behåller depositionen med förevändning att exempelvis städning har varit bristfällig, utan att hyresgästen har någon praktisk möjlighet att överklaga eller få frågan prövad. Mot bakgrund av detta är det positivt att det införs ett tryggt system för hantering av depositionen.

Det finns samtidigt problem med att hyresvärden över huvud taget begär en deposition. För många studenter kan det vara svårt att ligga ute med sådana summor. Enligt CSN skulle 40 procent av studenterna inte klara av en oväntad utgift om 12 000 kronor 2020, vilket motsvarar ungefär 13 000 kronor i dagens penningvärde. Det kan jämföras med att den genomsnittliga hyran för unga vuxna som bor i andra hand är drygt 7 000 kronor per månad, enligt Hyresgästföreningen. Det är inte önskvärt eller realistiskt att användningen av depositioner vid hyresavtal skulle öka. Genom att lagstifta om en möjlighet till deposition kan förvarandet delvis normaliseras. Men på det hela taget överväger förslagets fördelar denna risk.

SFS bedömer dock inte att utbudet av bostäder kommer att öka till följd av förslaget.