Studentrepresentant till Lärosätenas klimatnätverks fokusgrupp ”Lärande för hållbar utveckling”

SFS söker en studentrepresentant till Lärosätenas klimatntäverks fokusgrupp ”Lärande för hållbar utveckling”.

Fokusgruppens mål är att skapa bättre förutsättningar för lärare i akademin för att de ska kunna integrera hållbarhetsperspektiv i sin undervisning och i sina pedagogiska utvecklingsåtgärder. Detta för att alla studenter ska få med sig goda kunskaper och förmågor inom hållbar utveckling under sin studietid.

Fokusgruppen ska kartlägga och tillgängliggöra olika former av erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för lärare. Fokusgruppen kan även komma att ta fram förslag på förändringar i akademiska institutioners organisations- och meriteringssystem.

Läs gärna mer om Lärosätenas klimatnätverkets arbete här

Tidsperiod: Två år från och med årsskiftet 2023/2024

Arvode: Nej

Digitalt/fysiskt: Primärt digitalt, eventuellt något/några fysiska möten 

Eventuella resekostnader täcks av SFS

Meritering: Meriterande med intresse för hållbarhetsfrågor 

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev 
  • CV av kandidaten med relevanta erfarenheter och meriter samt kontaktuppgifter
  • Information om vilken studentkår du tillhör

Skicka din ansökan till [email protected] så snart du kan.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant här.

Dokument som reglerar uppdraget