SFS Bostadsrapport 2022 – bostadsbristen för studenter ökar igen

Bostadsrapporten för 2023 hittar du här.

Bostadsbristen för studenter ökar igen, efter tillfälliga lättnader under pandemin. Sex studieorter får sämre resultat i årets bostadsrapport jämfört med förra året. Samtidigt fortsätter höga hyror vara ett stort problem och på flera orter har delar av beståndet avvecklats under pandemin.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, släpper årligen en bostadsrapport där bostadssituationen för landets studenter på 34 studieorter kartläggs. Varje ort får en färgmarkering beroende på hur snabbt studenterna kan erbjudas ett tryggt boende. 

Ifall studenter kan erbjudas ett tryggt boende på en studieort inom en månad, får orten en grön markering. Om en student kan få ett boende inom en termin får orten en gul markering, och det tar mer än en termin att få ett boende får orten en röd markering. 

– Under pandemin lättade trycket på bostadsmarknaden på många studieorter, eftersom fler studerade på distans och med det inte flyttade till sin nya studieort. Nu vet vi att lättnaden endast var tillfällig. Så gott som alla studieorter har ett ökat söktryck på studentbostäder i år, säger Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Antalet grönmarkerade studieorter dubblerades under pandemiåren. I år ökade dock antalet rödmarkerade städer igen för första gången sedan bostadsrapporten 2019. Sex orter har fått en försämrad markering än i förra årets rapport. 

– Ett problem som finns på vissa orter är att studentbostäder omvandlats till andra typer av boenden eftersom behovet var lägre under pandemin. I kombination med att många studenter har för höga hyror, oroas vi för utvecklingen framöver, säger Linn Svärd. 

______________________

Förändringar mellan 2021 och 2022:

  • Försämring: Borås, Jönköping och Eskilstuna har gått från grön till gul färg
  • Försämring: Karlskrona, Malmö och Uppsala har gått från gul till röd färg
  • Förbättring: Helsingborg och Linköping har gått från gul till grön färg

Andel studenter uppdelat i färgmarkering

  • 24 % av alla studenter bor i en grönmarkerad stad
  • 15 % bor i en gulmarkerad stad 
  • 61 % bor i en rödmarkerad stad

Länk till pressbilder på Linn Svärd