SFS deltagande i Almedalen

Sveriges förenade studentkårer deltar i Almedalen i år igen. Det här året är vi med och arrangerar fyra seminarium, och deltar som panelister i flera andra arrangemang. Vi är där från tisdag eftermiddag till fredag förmiddag. Hör gärna av er till [email protected] för förfrågningar om paneldeltagande, eller om ni bara vill träffas. Vi har mycket att säga om allt som tangerar högre utbildning.

SFS egna seminarier

ONSDAG. Grundlagsskydd av akademisk frihet
I samarbete med Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Sveriges unga akademi (SUA) och Arena för forskning och demokrati

Fri akademi är en grundsten i upprätthållandet av demokrati och värnandet av mänskliga rättigheter. Varken dagspolitik, intressegrupperingar eller trollfabriker ska styra vad som får forskas på eller undervisas om vid lärosätena. Därför måste akademisk frihet skyddas, värnas och främjas i grundlag.

Onsdag 09:10–10:10, Skeppsbron 24, Joda Bar och kök, ”VA:s arena”, Länk till Almedalsprogrammet

TORSDAG. Finansiering av forskning, finansiering av utbildning: En onödig splittring av två uppgifter?
Högre utbildning ska vara forskningsanknuten, men anslagen är uppdelade och öronmärkta till antingen utbildning eller forskning. Finns det ett avstånd mellan forskning och utbildning även i verksamheten? Borde regeringen låta lärosätena omfördela medel i form av ett samlat eller flexibelt anslag?

Torsdag 08:00 – 09:00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B11”. Länk till Almedalsprogrammet

TORSDAG. Snabbnudlar och extrajobb – vad tycker studentförbunden om studenters ekonomiska situation?
Studenters ekonomiska situation har påverkats av inflationen. Vissa menar att fler studenter borde uppmuntras att jobba extra. Andra anser att staten behöver höja studiemedlet. Hur tycker partiernas studentförbund att studiemedlet kan utvecklas?

Torsdag 10:30 – 11:30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B11”. Länk till Almedalsprogrammet

TORSDAG. Framtidens kompetensförsörjning – vad kan vi förvänta oss från en högskola på bristningsgränsen?
Näringslivet larmar om kompetensbrist inom samhällsviktiga områden och företag tvingas att avbryta rekryteringar – samtidigt som den högre utbildningen urholkas allt mer för varje år. Hur är det meningen att detta ska gå ihop?

Torsdag 13:30 – 14:30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B11”. Länk till Almedalsprogrammet

Övrigt

Vi deltar också i arrangemang från bland annat Uppsala universitet (ett och två), Högskolan Väst med flera, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Danske Bank och Dagens Industri.