SFS deltog på sluten utfrågning av minister Tobias Krantz i Utbildningsutskottet

 

Det är alltså ett system som kommer att styra hur våra framtida utbildningar kommer att se ut genom att premiera vissa aspekter men inte andra. Kortfattat rör det sig om att Högskolverkets förslag inte gillades av utbildningsdepartementet som gjorde om det bakom stängda dörrar. Sedan lades det fram under oklar beredning och med en tämligen upprörd högskolesektor som mottagare. Mer om detta kan ni läsa här. Högskoleverkets sammanställning av skillnaderna mellan förslagen finns här.

Utbildningsutskottet hade en stängd utfrågning istället för en offentlig efter diskussion. Till den stängda utfrågningen var SFS som en av få parter inbjudna, tillsammans med Högskoleverket, SUHF, rektorerna för Lund och Stockholms universitet, Sveriges universitetslärarförbund samt ministern.

Det var en intressant hearing där det visade sig att SFS, SUHF, lärosätena och SULF hade en hel del att säga gällande kvalitetssystemet och processen. SFS hade hoppats på att utskottet hade följt upp ärendet med ytterligare möten eller uppmaningar till departementet, då det tydligt framkom att sektorn och departementet är oense om propositionen och dess implementering. Det verkar dock som om det inte blir av. SFS beklagar detta.

SFS hoppas att departementet kan ha förtroende för sin expertmyndighet och kan låta den och sektorn implementera propositionen i lugn och ro. Om det inte blir så kommer systemet aldrig att få bra fotfäste i högskolesektorn och inte heller den politiska förankring som behövs för att förslaget ska kunna bli långlivat. SFS kvarstår vid sina tidigare synpunkter gällande förslaget och framförde dem självklart på mötet.

Efter mötet blev även Tobias KU-anmäld av Marie Granlund från Socialdemokraterna, ni kan läsa om det här.