SFS-DK:s Linnéa Carlsson ingår i nya forskningsberedningen

Idag tillsätter regeringen en ny forskningsberedning, som ska fungera som rådgivare i framtagandet av nästa forskningsproposition. Linnéa Carlsson, tidigare ordförande för SFS doktorandkommitté, blir en av ledamöterna.

Linnéa Carlsson kommer att representera studenternas och doktorandernas perspektiv i framtagandet av regeringens forskningsproposition, som vägleder forskningspolitiken de nästkommande fyra åren.

– Det ska bli otroligt roligt och utmanande att tillsammans med kollegor få bistå regeringen i utarbetandet av forskningspolitiken för de kommande åren. Jag hoppas att med mitt perspektiv som doktorand och junior forskare kunna lyfta en långsiktighet i forskningspolitiken som ofta saknas.

Utbildningsminister Mats Persson gör följande uttalande i regeringens pressmeddelande:

– Min ambition är att kvaliteten i svensk forskning ska öka och att förutsättningarna för forskningsintensiv innovation ska stärkas. I en tid där faktaresistens är alltmer utbrett behöver den fria forskningen värnas. Obunden forskning är en omistlig biståndsdel i det öppna samhället. Högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges kompetensförsörjning och för att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt samt för att möta olika samhällsutmaningar.