SFS skarpt kritiska till regeringens besparingskrav

SFS är mycket kritiska till regeringens sparförslag som är tänkt att täcka upp kostnaden för EU:s återhämtningsfond. Att skära ner på utbildning och forskning är helt fel väg att gå. 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är mycket kritiska mot regeringen förslag om nedskärningar inom EU:s budget som rör forskning och Erasmus-programmet. I ljuset av EU:s ökade budgetbehov för att hantera kostnaderna för återhämtningsplanen efter pandemin har den svenska regeringen tillsammans med Danmark, Tyskland och Nederländerna föreslagit nedskärningar i centrala utbildnings- och forskningsinitiativ.

– Att föreslå nedskärningar inom forskning och utbildning, särskilt i Erasmus-programmet som möjliggör utbyte mellan tusentals studenter varje år, är ett kortsiktigt och olyckligt beslut. Det underminerar regeringens trovärdighet när den säger sig vilja fokusera på excellens, internationalisering och innovation inom högre utbildningsområdet, säger Klara Dryselius, SFS vice ordförande.

Erasmus-programmet har länge varit en hörnsten i EU-ländernas arbete för att främja studentmobilitet och interkulturellt utbyte inom unionen. Det bidrar inte bara till individernas personliga och professionella utveckling utan stärker också banden mellan medlemsstaterna genom ökad kulturell kompetens och språkutbyte. Sverige är redan underrepresenterat inom EU:s institutioner och förslaget på besparingar gör risken stor att intresset minskar ytterligare bland unga.

SFS uppmanar regeringen att ta tillbaka förslaget för att  hitta nya och alternativa lösningar som inte går ut över de viktiga programmen för forskning och utbildning.