Stor satsning på studenters attityder till alkohol

_mg_3984

Nu står det klart att Allmänna Arvsfonden kommer att bidra med 1,7 miljoner för år 1 av en tvåårig satsning kring alkoholkulturen i studentrörelsen.

– Det här projektet är en kraftsamling för att komma till rätta med den osunda alkoholkulturen som idag är en del av mångas studentliv. Vårt mål är att du som student aldrig ska behöva känna dig pressad att dricka alkohol när du deltar i studentaktiviteter, kommenterar SFS ordförande Erik Arroy efter beskedet från Allmänna Arvsfonden.

Initiativet till projektet togs av IQ som redan idag samarbetar med ett antal studentkårer runt om i landet.

– För att skapa en sundare alkoholkultur inom studentlivet är jag övertygad om att studenter själva måste finnas med och vara drivande i en sådan process. Genom Allmänna Arvsfondens beslut skapas förutsättningar för SFS, IQ och enskilda studentkårer att nu gemensamt driva satsningen framåt, vilket jag ser mycket positivt på, säger Magnus Jägerskog, VD på IQ.

Projektet kommer att dra igång efter sommaren. 

För kommentarer och mer information

Erik Arroy, ordförande Sveriges förenade studentkårer (SFS) 
08-54 57 01 05 

Pressbild, Erik Arroy: http://sfs.se/om-sfs/pressmaterial