Styrelsens motions- och interpellationssvar till SFSFUM 2022

51 motioner. Åtta interpellationer.

Inför SFSFUM 2022 har styrelsen mottagit 51 förslag från medlemskårerna som fullmäktige ska behandla den 6-8 maj i Malmö. Till styrelsen har även åtta interpellationer inkommit.

Styrelsen kan se att studentrörelsen är tydlig: Det finns mycket kvar att göra för studenters hälsa, ekonomi och boendesituation såväl som kvalitets- och tillgänglighetssatsningar inom den högre utbildningen. Hur vi gör detta, och mest troligt lite till, ser styrelsen alldeles för mycket fram mot att diskutera och förhoppningsvis kivas lite tillsammans med er under fullmäktiges sammanträde.

Stort tack till alla motionärer och interpellanter för frågvishet, skarpa förslag och framåtanda. Vi ses om mindre än en månad i Årets studentstad, Malmö.