Nu kan du söka uppdrag som ledamot i SFS kommittéer!

SFS internationella kommitté, Komit.

Som ledamot en av SFS kommittéer får du möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat. Kommittéernas arbete utgör en central del av SFS verksamhet inom området och pågår löpande under hela verksamhetsåret.

I doktorandkommittén rådger du presidiet och styrelsen i frågor som rör doktorander i Sverige. Under det gångna året har SFS-DK exempelvis varit tongivande i debatten kring Sveriges ändrade migrationslag. Du kan söka uppdraget som ordförande för SFS-DK, som vice ordförande eller ledamot.

Som ledamot i Komit rådger du presidiet och styrelsen i internationella frågor, och agerar som studenternas internationella röst. Komit har en regelbunden dialog med SFS samarbetspartners i andra länder, exempelvis genom att delta i European Students’ Union. De har även arbetat med studentfrågor som rör kriget i Ukraina.

Som ledamot i SQC är du rådgivande kring frågor som rör utbildningskvalitet. SQC fungerar som ett kunskaps- och
kompetenscentrum som ser till att stärka studentrörelsen i frågor om kvalitet i högre utbildning. De anordnar träffar inom Nätverket för utbildningsansvariga och bevakar kvalitetsfrågor löpande under året.

Genom länken nedan kan du läsa mer om vad uppdragen innebär samt hur du söker. Sista ansökningsdag är 15 maj.