Välkommen till en utbildning för studerandeskyddsombud

Den 22 september 2021 bjuder Sveriges förenade studentkårer in till en utbildning för studerandeskyddsombud vid studentkårer. Utbildningen inriktar sig till nuvarande eller tidigare studerandeskyddsombud vid studentkårer. Alla medlemskårer är välkomna att delta. 

Klicka här för anmälan. Utbildningen kommer att ske den 22 september på Zoom mellan kl 13.00 till 17.00.

Vi kommer bland annat att ta upp:

  • Sambandet mellan studiemiljö och psykisk hälsa
  • Lagar och regler för arbetsmiljön inom högre utbildning
  • Diskriminering och sexuella trakasserier
  • Studerandeskyddsombudens roll

Vi hoppas att ni vill delta även om ni redan har gått en arbetsmiljöutbildning på annat håll, då utbildningen kommer att innehålla inslag som kanske inte alltid finns med i de arbetsmiljöutbildningar som erbjuds av vissa lärosäten. Dessutom är det ett tillfälle att diskutera arbetsmiljöfrågor med andra i samma roll.

Utbildningen utförs som en del av SFS fokusfråga Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö, för att stärka kunskaperna om arbetsmiljöarbete i högskolesektorn. För frågor, skicka ett mejl till l[email protected]

Datum: Onsdag den 22 september

Tid: 13.00 – 17.00

Plats: Via Zoom