SFS Introduktionsdag

SFS introduktionsdag arrangeras en gång per år tidigt under hösten. Syftet med introduktionsdagen är att alla SFS medlemmar ska få en gemensam bild av hur SFS fungerar, hur de bäst kan verka inom SFS och vilka SFS jobbar med och påverkar. Utöver det fyller introduktionsdagen en viktig funktion som en mötesplats för landets kåraktiva när verksamhetsåret börjar.

Datum: 9 september 2024
Tid: 13:00-17:00
Plats: zoom.

Kalenderinbjudan går ut till alla medlemskårer.

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor till mig Johan Kovaniemi, medlemssamordnare för Sveriges förenade studentkårer.

E-post: [email protected]