Debatt: Vill regeringen hindra studenter att studera?

SFS ordförande Rasmus Lindstedt och Hyresgästföreningens vice ordförande Ola Palmgren skriver debattartikel i Aftonbladet om det svåra läget på studentbostadsmarknaden

För att öka antalet bostäder för studenter och säkerställa att alla, oavsett socioekonomisk bakgrund eller funktionshinder, har möjlighet att studera vidare, behövs en offensiv bostadspolitik. Förslag om lättade tillgänglighetskrav ger i bästa fall en väldigt liten effekt men troligare är de snarare verkningslösa för att få upp byggtakten.

Staten måste i svåra tider kliva in och möjliggöra ett ökat byggande, även av bostäder med lägre vinstmarginaler. Det behövs en ökad statlig finansiering och förmånliga bygglån för att öka tillgången på studentbostäder, i kombination med ett stärkt och reformerat bostadsbidrag.

Om regeringen fortsätter med en passiv bostadspolitik kommer allt fler studenter och unga vuxna hindras från att påbörja sin drömutbildning på grund av bristen på tillgång till studentbostäder. Regeringen borde kunna bättre.

Läs hela artikeln på Aftonbadet.se