Debatt: Gör om högskolans finansierings­modell

Den högre utbildningens finansierings­modell behöver göras om i grunden för att kunna möta de samhälls­utmaningar som vi står inför. Det skriver SFS presidium Linn Svärd och Jacob Färnert.

De fem utgångspunkterna vi föreslår för en ny utredning är:

  • Resurstilldelningen behöver främja kvalitet i högre utbildning.
  • Främja en effektiv resursanvändning. 
  • Balansera tilldelningen av resurser mellan utbildning och forskning.
  • Öka högskolans möjligheter att möta både kortsiktiga och långsiktiga behov. 
  • Inflytande över dimensionering och utbud.

Läs debattinlägget i Svenska Dagbladet. Debattinlägget baseras på ett PM vi publicerat här.