Debatt: Sluta urholka den högre utbildningen

SFS gör ett gemensamt debattinlägg med S-studenter och Moderata studenter, där vi uppmanar regeringen att avskaffa det så kallade produktivitetsavdraget.

Efter finanskrisen på 90-talet var Sveriges statsskuld skyhög och stadigt växande. Därför infördes produktivitets­avdraget, vilket innebär att 1–2 procent årligen dras av från statens anslag till myndigheterna med syfte att spara in på de offentliga utgifterna. Eftersom de flesta av landets lärosäten är myndigheter, gäller det även dem. I praktiken innebär det att högre utbildning årligen kompenseras allt mindre för sina kostnader.

Om statsbudgeten är ett uttryck för våra gemensamma prioriteringar, är det tydligt att varje regering, oavsett färg, visar att den högre utbildningen inte är en prioritering. År efter år minskar resurserna som kommer Sveriges studenter till del, när produktivitets­avdraget äter upp pengarna lärosätena har till undervisning. Det behöver ske en förändring.

Läs hela artikeln på SvD.se