Det här hände på SFSFUM 2022!

I helgen var det äntligen dags för SFS fullmäktige! I dagarna tre samlades 187 representanter från SFS samtliga medlemskårer i Malmö för att diskutera studentrörelsens viktigaste frågor inför nästa verksamhetsår. Fullmäktige har högst beslutade makt i SFS. Denna gång stod Studentkåren Malmö och Odontologiska Studentkåren Malmö värd, eftersom SFS förra året utsåg Malmö till årets studentstad. SFSFUM höll därför till i lokaler på Malmö universitets campus.

I detta blogginlägg sammanfattar vi vad som hände på SFSFUM, vilka beslut som togs och vad SFS kommer att driva för politik nästkommande verksamhetsår. 

Som första fullmäktige på plats sedan innan pandemin märktes glädjen över att äntligen få mötas utanför zoom, inte minst i de engagerade diskussionerna på åsiktstorget. Vi kände nog också framtidens vingslag i pustarna från röstkorten som fläktade när kårerna röstade under mötet.

Eftersom fullmäktige 2021 beslutade om förutsättningar för hög utbildningskvalitet som politisk fokusfråga de närmaste tre åren, beslutades inte om en ny politisk fokusfråga under helgens möte. SFS kommer alltså även fortsättningsvis att arbeta för att stoppa underfinansieringen av högre utbildning samt verka för bättre förutsättningar för högskolepedagogisk verksamhet.

Vad hände på SFS fullmäktige 2022?

  • På fredagen hölls seminarium med Martine Billing, vice ordförande för den norska organisationen SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, samt studenten Mariyah som studerar i Norge efter att ha flytt Belarus. Seminariet fokuserade på hur studenter kan delta i solidaritetsarbete och vad kårerna kan göra i frågan.
  • På lördagens seminarium deltog Kyril, från SFS ukrainska motsvarighet UAS (Українська асоціація студентів) på länk för att berätta om situationen för studenter i Ukraina under det pågående kriget.
  • Fullmäktige beslutade om att välkomna tre nya medlemskårer i SFS! Sophiahemmet högskola studentkår, Mälardalens studentkår och Gefle studentkår. Varmt välkomna! 
  • Verksamhetsplanen reglerar SFS arbete det kommande året och medlemmarna röstar om vilka frågor som är mest prioriterade. Här beslutade fullmäktige om ett tillägg till SFS prioriterade frågor: kostnadsfri verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
  • Fullmäktige beslutade att ge styrelsen i uppdrag att under kommande verksamhetsår utreda möjligheten till en nationell standard för studieplatser.
  • Fullmäktige gav även styrelsen i uppdrag att fortsätta utreda på vilket sätt SFS tillsammans med medlemskårerna kan företräda basårsstudenter.
  • På söndagen valde fullmäktige ett nytt presidium. Linn Svärd fick förnyat förtroende och fortsätter som ordförande för SFS. Linn poängterar att “det känns ännu viktigare att prestera bra denna gång eftersom förväntningarna är högre än om en skulle ha varit ny i presidiet.” Linn lyfter även att det kommande året kommer bli händelserikt, med riksdagsval, svenskt ordförandeskap i EU samt en orolig tid i vår omvärld.
  • Jacob Färnert valdes till ny vice ordförande, och efterträder därmed Oskar M. Wiik. Oskar höll tal och avtackades av Linn och hela FUM!
  • Fullmäktige valde även en ny styrelse: Soha Kadhim, Jack Vahnberg, Kim Axelsson, Araz Farkosh, Carl-Johan Mellin, Dani Liljedahl, Paulina Samuelsson, Timmie Hansson, Sanela Lulic, Jessica Hagström och Vilhelm Weréen. Stort grattis!
  • Till ersättare valdes Agnes Karonen, Emanuel Lindberg, Emma Svensson, Jonathan Sjölander och Philip Johansson. Ersättare träder in vid entledigande från ordinarie post i SFS styrelse.

Efter fullmäktige blev det varken rast eller ro. Regeringen gav nämligen Universitetskanslerämbetet, UKÄ, i uppdrag att utreda om studentbostadsförmedlingar och andra aktörer ska få mer direkt tillgång till uppgifter i antagnings- och studieregistren. Detta är något SFS har verkat för länge. En översyn är viktig, bland annat för att se till att endast de som är berättigade är boende i studentbostäder. Med anledning av den tillsatta utredningen mötte Linn Svärd därför utbildningsminister Anna Ekström under tisdagen.

Läs mer om helgen:

Artikel om fullmäktige i Lundagård: Ett demokratiskt kosläpp – SFS håller kongress https://www.lundagard.se/2022/05/09/ett-demokratiskt-koslapp-sfs-haller-kongress/

Intervju med Linn i Altinget: Hallå där Linn Svärd – omvald ordförande för SFS .

Intervju med Linn i Lundagård: Linn Svärd nomineras till ordförande för SFS igen .

Intervju med Jacob i Ergo Uppsala studentkårs ordförande tar plats i SFS-presidiet.