SQC – Vi är igång!

I januari 2018 startade Sveriges förenade studentkårer äntligen upp sin efterlängtade kvalitetskommitté SQC. Sverige har det senaste året introducerat ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för att kontrollera att det finns system som upprätthåller en god kvalitet på universitet och högskolor runt om i landet. Den införandeprocessen har studenter och SFS följt de senaste åren och studentrörelsen har aktivt påverkat både systemet i sig och dess implementering. Samtidigt har SFS sett ett behov av att engagera och arbeta med studenter som vill delta i arbetet med  frågor rörande kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av högskolan. SFS har sett att det funnits behov av att tillsätta en kommitté för att arbeta med det ändamålet, och under detta verksamhetsår har SQC tagit form bortom en pappersprodukt.

SQC kommer att arbeta efter en arbetsordning där dess främsta uppgifter är att:

  • organisera en nationell studentpool för studentrepresentanter inom det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning
  • ansvara för att studentrepresentanterna inom studentpoolen får en utbildning relevant för uppdrag som studentrepresentant inom det nationella kvalitetssäkringssystemet
  • samordna och hålla kontakt med studentrepresentanterna inom det nationella kvalitetssäkringssystemet när studentpoolen väl har sjösatts

SQC:s arbete leds av den presidial som ansvarar för kvalitetsfrågor (i år SFS ordförande Charlotta Tjärdahl). I kommittén sitter också Simon Edström från Tekniska Högskolans Studentkår, THS med gedigen erfarenhet av liknande arbete inom sin studentkår och som studentrepresentant för SFS i bland annat  UKÄs referensgrupp för utformandet av det nya kvalitetssäkringssystemet. SFS styrelse har även valt in Erik Arvidsson till kommittén, som utöver sin erfarenhet av att vara lokalt aktiv i Umeå Studentkår, US även deltagit under pilotgranskningen av Umeå universitet. Arbetsgruppen blev nyligen fulltalig med Johanna Laussen från Chalmers Studentkår, ChS blev invald. Johanna arbetar i dagsläget med kvalitetsfrågor heltid på studentkåren och sitter bland annat på erfarenheter från kontexten av att verka vid ett lärosäte som inte är statligt. En engagerad grupp med varierade och nyttiga erfarenheter!

 Något som förenar gruppen är det gemensamma intresset att engagera studentrörelsen i kvalitetsfrågor, och dessutom att utveckla och fördjupa kunskapen om kvalitetssäkringssystem bland landets studenter. En stor vinst utöver det allt mer strukturerade engagemang och studentinflytande gruppen hoppas bistå med är att SFS internt kommer få en kommitté med särskild sakkunskap. Den kan inte bara fungera rådgivande i det dagliga arbetet utan även vid framtagande och utveckling av ställningstaganden.


Vad händer i SQC?

Inte nog med att kommittén nu är fulltalig, arbetet har även börjat på allvar.

UKÄ har släppt sitt nya vägledningsmaterial för studentkårernas möjlighet att skriva studentinlagor inför granskningar av det lärosäte de verkar vid. SQC har bistått SFS i arbetet med det inspel som sedan skickats till UKÄ gällande studentinlagans syfte, funktion och behov av justeringar. För att läsa inspelet klicka här!

Kommittén fokuserar sitt arbete det första året främst kring tre kärnfrågor:

  • Skapa en studentpool för organisering av studentrepresentanter till bedömargrupperna i UKÄs granskningar,
  • skapa en utbildning för dessa studentrepresentanter,
  • agera rådgivande med ett kvalitetsfokus till styrelsen i arbetet med att kartlägga SFS ställningstaganden.

Vi är en grupp full av idéer, initiativ och förhoppningar inför kommitténs första verksamhetsår. Tycker du om att samordna studentrepresentanter, väcka engagemang, höja kompetens och ge råd? Då borde du redan nu fundera över att söka till SQC nästa gång en plats utlyses. Du gör en otrolig insats för studentrörelsen och får själv fantastiska erfarenheter i utbyte!


Vi hörs!

/

 Charlotta, Erik, Johanna, Simon