En vecka kvar till lansering av bostadsrapporten 2021

Bostadsrapporten lanseras årligen av SFS och har getts ut sedan 2008. Nu är det snart dags för 2021 års rapport som kommer att lanseras om en vecka, måndag 30 augusti. 

Rapporten kommer finnas tillgänglig på sfs.se från tidig morgon måndag den 30 augusti och vid lunch (12.15-13.00) håller vi i ett digitalt seminarium som är öppet för alla där rapporten föredras. Mer info om seminariet hittar ni här, och Facebookevenemang finns här.

Bostadsfrågan är ständigt aktuell för studenter och det är en av de grupper som är hårt drabbade av bostadsbristen. Att ha någonstans att bo är en grundläggande trygghet som är avgörande för att studenten ska kunna fokusera fullt ut på sina studier. Tyvärr ser det inte ut så på många platser i Sverige idag.

I Bostadsrapporten kartlägger vi hur bostadssituationen för studenter ser ut i samtliga av Sveriges kommuner som har ett universitets eller högskolecampus. Beroende på hur snabbt en student kan erbjudas boende på studieorten markeras orten som grön, gul eller röd. Med Bostadsrapporten vill SFS belysa studenters bostadssituationen och lyfta fram hur hur utvecklingen ser ut från år till år. Tidigare års bostadsrapporter går att ladda ner här.