Digitalt medlemsmöte

Välkommen till digitalt medlemsmöte den 16 januari 2024! 

Som medlem i Sveriges förenade studentkårer (SFS) bjuds ni in till 2024-års första digitala medlemsmöte. De digitala medlemsmötena en möjlighet för oss att träffas och lyfta aktuella frågor mellan våra fysiska träffar. Ni är välkomna att delta med en eller flera representanter från er kår. Det behöver inte vara ordförande.

SFSFUM2024

Information om SFSFUM2024 som är 3-5 maj 2024 i Kalmar. SFS medlemssamordnare Johan Kovaniemi inleder om att berätta om kallelsen och andra praktiska detaljer som är aktuellt för medlemskårerna. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor. Efter det berättar SFS styrelse om propositionsarbetet, innehållet i de tilltänkta propositionerna hittills samt om den framtida tillvägagångssätt. Även gällande den här delen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera innehållet.

Medlemskårer ombeds förbereda frågor eller funderingar som ni har om kommande SFSFUM.

Studenters ekonomiska situation

I december publicerade SFS ett PM, Studiemedelsreform – reformförslag för ett modernt studiemedel, som föreslår flera förändringar i studiemedlet för att förbättra studenternas ekonomiska situation. Studentekonomi har varit en aktuell fråga de senaste åren och därför kommer vi avsätta tid för gemensam diskussion om dessa frågor. Vi kommer även berätta hur vi har resonerat med förslagen och hur det politiska läget ser ut för tillfället följt av diskussion och tid för frågor.

Medlemskårer ombeds reflektera över hur den studentekonomiska situationen ser ut i er studentstad/städer.

Ökade kostnader för lokaler och nedskärningar i studentytor

På senaste digitala medlemsmötet var det flera studentkårer som tog upp frågan om ökade lokalkostnader för landets lärosäten och att det påverkar studenterna negativt. Vi får besök av Peter Liljenstolpe, campuschef och säkerhetschef, Mälardalens universitet samt ordförande för  Sveriges universitets- & högskoleförbunds (SUHF) expertgrupp för fastighets- och säkerhetsfrågor, som berättar om lärosätenas syn på ökade lokalkostnader och hur dialogen går i sektorn. Peter kommer även berätta om den skrivelse som SUHF:s skickade till regeringen hösten 2022 om ökade lokalkostnader.

Medlemskårer ombeds reflektera om frågan om ökade lokalkostnader har varit aktuell vid ert lärosäte och hur diskussionerna har gått samt vilka konsekvenser det får för studenterna.

Ordet är fritt

Under denna punkt finns det möjlighet att ta upp frågor som är aktuella på er studentkår och som ni gärna hade velat bolla med andra studentkårer. Det kan vara allt mellan himmel och jord! Skicka gärna in frågor innan till [email protected] eller direkt på mötet. Om frågorna skickas in i förväg hinner vi förbereda det bättre.

Tidsschemat 

15:00-15:30 SFSFUM2024

15:30-16:00 Studenters ekonomiska situation

15:55-16:05 Paus

16:05-16:40 Ökade kostnader för lokaler och nedskärningar i studentytor

16:40-16:55 Ordet är fritt

16:55-17:00 Avslut

 

Varmt välkomna!

Johan Kovaniemi

Medlemssamordnare

E-post: [email protected]

Telefon: 076 544 01 10