Uppstartsmöte Nätverket för konstnärliga utbildningar

Inledning

Välkomna till nätverksträffen samt information om Sveriges förenade studentkårer med Jacob Färnert, ordförande Sveriges förenade studentkårer.

Projekt om högskolepedagogik i konstnärliga utbildningar

SFS kommer att göra ett projekt om högskolepedagogik i konstnärliga utbildningar. För det vill vi gärna intervjua er i nätverket om hur ni ser på högskolepedagogiken i era utbildningar. På nästa nätverksträff kommer vi att berätta lite mer om detta, och ni får möjlighet att ställa frågor och ge medskick. Själva intervjun tänker vi hålla på en nätverksträff i vår.

Erfarenhetsutbyte som inleds med en presentation av Jonathan Strömberg

Jonathan Strömberg, studerar till musiklärare på Musikhögskolan Ingesund och är ordförande för Karlstad studentkårs sektion på Musikhögskolan Ingesund(SMISK). Han kommer att prata om en måendeenkät som deras kår gjorde förra året. Jonathan berättar om sina erfarenheter:

Vi i styrelsen noterade att måendet bland studenterna på musiklärarprogrammet var på en all time low i april 2023. Vi ville försöka bena ut vad det kunde tänkas
bero på, jag hade noterat att vårt upplägg skilde sig mycket jämfört med andra
”vanliga” universitetsutbildningar och vi tog med det i enkäten.

När sammanställningen kom så blev det tydligt att det fanns en stor poäng i att
titta mer i upplägget på utbildningen med schemat, att mer eller mindre allt
läses parallellt och att det troligen finns väldigt mycket personal som inte riktigt
har koll på vad det innebär med universitetsstudier.

Jag kommer prata om vad vi lyckats nysta upp i spåren av denna enkät, vad vi
har lärt oss och vad som kan tänkas hända sen. – Jonathan Strömberg

Avslutning på passet och diskussion om vad vi önskar av ett nätverk för konstnärliga utbildningar

Här är det öppet att komma med förslag på innehåll och mötesformer för framtida nätverksträffar. Hur vill du ha ditt nätverk?

Du anmäler dig här.