Lansering studenthälsa.se

Den 15 januari 2024 lanseras studenthälsa.se, en webbportal för studenthälsan i Sverige. Där kommer studenter ha tillgång till information för att underlätta arbetet med sin egen hälsa och kontaktuppgifter till vart man kan vända sig för stöd. Studenthälsomedarbetare kommer att kunna använda plattformen för att dela erfarenheter och material med kollegor från andra lärosäten, vilket ger möjlighet till kompetensutveckling och utbyte.

Webbportalen lanseras i ett livesänt samtal som modereras av SFS ordförande Jacob Färnert.

Lanseringen webbsänds den 15 januari kl. 14.00-14.45 och är öppen för alla att följa: https://liu-se.zoom.us/s/62522302274

Medverkande: 
Maria Nilsson, statssekreterare,
Astrid Söderberg Widding, rektor Stockholms universitet,
Jan-Ingvar Jönsson rektor, Linköpings universitet
Eino Örnfeldt generaldirektör, Universitets- och högskolerådet

Moderator: Jacob Färnert, ordförande för Sveriges förenade studentkårer

Välkomna!

Studenthälsa.se är ett regeringsuppdrag som Stockholms universitet, UHR och Linköpings universitet samverkat kring.