Nätverksträff #4 Kårledarnas cirkel

Tema: konflikt och kränkande särbehandling

Välkomna till den fjärde träffen med kårledarnas cikel. Den här gången tar vi oss an konflikthantering och kränkande särbehandling.
  • Vad är en konflikt och vad är kränkande särbehandling?
  • Vad finns det för skillnader och likheter?
  • Hur ska man tänka när en situation uppstår?
Vi kommer bland annat gå igenom olika konfliktstilar och vad som kännetecknar en kränkande särbehandling. Det kommer också att finnas tid för reflektioner och frågor. Utgångsläget för dagen är arbetsgivarperspektivet i första hand.

Samtalsledare och gäst Jenny Stake Fredriksson från Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation som tillhandahåller rådgivning, stöd och hjälp i arbetsgivarfrågor inom arbetsrätten och arbetsmiljö. Jenny Stake Fredriksson är rådgivare/förhandlare inom Arbetsgivaralliansen med specialinriktning på arbetsmiljö. Förutom rådgivning och förhandling i arbetsrättsliga- och arbetsmiljöfrågor håller hon utbildningar som till exempel Grundläggande arbetsmiljö och Svåra samtalet.

Kårledarnas cirkel 

Ett nytt nätverk som lanseras som en del av SFS organisatoriska fokusfråga om engagemang. Nätverket vänder sig till dig som har en position i din studentkår och vill ha erfarenhetsutbyte om ledarskaps-, organisations-, engagemang- och styrelsefrågor.

Nätverksträffen är exklusiv för studentkårer som är medlemmar i SFS samt SFS förtroendevalda. Är du intresserad av att vara med i nätverket? Kontakta [email protected].