Nätverksträff #3 för utbildningsansvariga

Tema: Artificiell intelligens i högre utbildning

När: Torsdag 25 januari 2024 klockan 15:15 – 17:00

Plats: Digitalt via Zoom (skickas ut till medlemskårer via kallelse)

Det är dags för den tredje träffen för Nätverket för utbildningsansvariga (NFUA)! På denna träff kommer vi att fokusera på temat Artificiell intelligens i högre utbildning.

Med den snabba tekniska utvecklingen blir användningen av artificiell intelligens alltmer relevant inom den akademiska världen. Men hur påverkar detta studenter och deras lärande? Och vilka utmaningar och möjligheter presenterar AI för våra lärosäten? Flera studentkårer har rapporterat om både positiva och negativa erfarenheter kopplade till AI. Under träffen kommer vi att diskutera hur studentkårer kan samarbeta med lärosäten för att optimera användningen av AI i utbildningen och säkerställa att teknikens potential utnyttjas till fullo samtidigt som studenternas intressen beaktas.

Vi kommer inleda med att få höra Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet, föreläsa om generativ AI i högre utbildning, utmaningar, möjligheter och framtidsutsikter.

Vi kommer ha gemensamma diskussioner om AI och frågeställningar som vi gemensamt behöver ta oss an!

Nätverket för utbildningsansvariga (NFUA) är ett nätverk inom SFS. Syftet med nätverket är kompetensutveckling, samverkan inom kvalitetsfrågor och att utgöra en arena för dialog mellan utbildningsansvariga på olika studentkårer. Nätverket samordnas av SFS kvalitetskommité (SQC). Kommitéen fungerar som ett nav för kvalitetsfrågor inom studentrörelsen och för löpande kontakt med relevanta aktörer kring det nationella kvalitetssystemet och dess utveckling.

Hör gärna av er till [email protected] om ni har några frågor eller funderingar. Om du är från medlemskår och inte har fått kallelse går det också bra att kontakta [email protected] så går kallelsen ut till dig inom kort.

Du kan även läsa mer om nätverket här och om SQC här.

Varmt välkomna önskar SQC!

Bildförklaring: SQC:s ledamöter från vänster Jacob Färnert, Tilda Jalakas, Camilla Åsberg och Linus Holmström.