Studentrösten – När, var och hur kommer den till tals?

Välkomna till SFS rapportsläpp!
Torsdagen den 25 januari mellan 08:15 och 09:00 presenterar Sveriges förenade studentkårers kvalitetskommité sin senaste rapport ”Studentrösten – När, var och hur kommer den till tals?”.
I rapporten har kommittén studerat och analyserat studentkårernas studentinlagor inom ramen för Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som skedde 2017-2023.
Vi presenterar våra slutsatser och låter en panel få ge sina kommentarer på rapporten.
– Karl Kilbo Edlund, doktorand med erfarenhet av kvalitetssäkring, studentinflytande samt författare av en studentinlaga.
– Viveka Persson, tf avdelningschef på utvärderingsavdelningen på Universitetskanslersämbetet.
– Liselott Lycke, avdelningschef Akademi- och ledningsstöd och kvalitetschef på Högskolan Väst.
Jacob Färnert, SFS ordförande modererar.
Frukostsamtalet leds av SFS kvalitetskommitté.
Vi kommer att streama live på Facebook.