Nätverksträff #5 för utbildningsansvariga

Tema: Överlämna en studentkår & vad är UKÄ?

Det är dags för den femte och verksamhetsårets sista träff för Nätverket för utbildningsansvariga (NFUA)! På denna träff kommer vi att fokusera på temat överlämning.

När: Torsdag 13 juni 2024 klockan 15:15 – 17:00

Plats: Digitalt via Zoom (skickas ut till medlemskårer via kallelse)

Överlämning på studentkårerna

I juni är det många som har överlämning för sina kårledningar och styrelser. Därför vill vi från SQC passa på att uppmärksamma överlämning och hur vi bäst för studiebevakningen och studentinflytandet vidare till de som tar över efter att vi slutar. Vad är viktigt att tänka på? Vad gäller för studentinflytandet? Vad kan studentkårerna göra? Kan vi lära oss av varandra? Välkommen på vad vi hoppas blir ett roligt och lärorik avslutning på NFUA-året!

Besök av Martin Norsell, UKÄ:s generaldirektör!

Utöver det kommer vi även att få besök av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) generaldirektör Martin Norsell som kommer att berätta om myndigheten och vad som är viktigt för oss studentkårsaktiva att tänka på i arbetet med utbildningskvalitet och kvalitetssäkring.

Högskolepedagogik

Slutligen, tidigare under året bidrog flera av er med input till SFS arbete med högskolepedagogik. Passet kommer avslutas med att vi presenterar det PM som SFS har tagit fram för att avsluta SFS politiska fokusfråga med högskolepedagogik!

Om NFUA och SQC

Nätverket för utbildningsansvariga (NFUA) är ett nätverk inom SFS. Syftet med nätverket är kompetensutveckling, samverkan inom kvalitetsfrågor och att utgöra en arena för dialog mellan utbildningsansvariga på olika studentkårer. Nätverket samordnas av SFS kvalitetskommité (SQC). Kommitéen fungerar som ett nav för kvalitetsfrågor inom studentrörelsen och för löpande kontakt med relevanta aktörer kring det nationella kvalitetssystemet och dess utveckling.

Hör gärna av er till [email protected] om ni har några frågor eller funderingar. Om du är från medlemskår och inte har fått kallelse går det också bra att kontakta [email protected] så går kallelsen ut till dig inom kort.

Du kan även läsa mer om nätverket här och om SQC här.

Varmt välkomna önskar SQC!