SFS i Almedalen

Rasmus Lindstedt & Elsa Berlin, SFS presidium 2024/25 Foto: Maria Cruseman

Sveriges förenade studentkårer deltar i Almedalen i år igen, från tisdag eftermiddag till fredag. Det här året är vi med och arrangerar fyra seminarium, och deltar som panelister i flera andra arrangemang. Kom gärna och lyssna!

SFS egna seminarier

Onsdag 26 juni

Grundlagsskydd av akademisk frihet
I samarbete med Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Sveriges unga akademi (SUA) och Arena för forskning och demokrati

Fri akademi är en grundsten i upprätthållandet av demokrati och värnandet av mänskliga rättigheter. Varken dagspolitik, intressegrupperingar eller trollfabriker ska styra vad som får forskas på eller undervisas om vid lärosätena. Därför måste akademisk frihet skyddas, värnas och främjas i grundlag.

09:10–10:10, Skeppsbron 24, Joda Bar och kök, ”VA:s arena”, Länk till Almedalsprogrammet

Torsdag 27 juni

Finansiering av forskning, finansiering av utbildning: En onödig splittring av två uppgifter?

I samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Högre utbildning ska vara forskningsanknuten, men anslagen är uppdelade och öronmärkta till antingen utbildning eller forskning. Finns det ett avstånd mellan forskning och utbildning även i verksamheten? Borde regeringen låta lärosätena omfördela medel i form av ett samlat eller flexibelt anslag?

08:00 – 09:00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B11”. Länk till Almedalsprogrammet

Snabbnudlar och extrajobb – vad tycker studentförbunden om studenters ekonomiska situation?
Studenters ekonomiska situation har påverkats av inflationen. Vissa menar att fler studenter borde uppmuntras att jobba extra. Andra anser att staten behöver höja studiemedlet. Hur tycker partiernas studentförbund att studiemedlet kan utvecklas?

10:30 – 11:30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B11”. Länk till Almedalsprogrammet

Framtidens kompetensförsörjning – vad kan vi förvänta oss från en högskola på bristningsgränsen?
Näringslivet larmar om kompetensbrist inom samhällsviktiga områden och företag tvingas att avbryta rekryteringar – samtidigt som den högre utbildningen urholkas allt mer för varje år. Hur är det meningen att detta ska gå ihop?

13:30 – 14:30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B11”. Länk till Almedalsprogrammet

SFS deltagande i andras seminarier

Vi deltar också i flera panelsamtal som arrangeras av andra.

Onsdag

Högre studier – för vems skull? Länk till Almedalsprogrammet

Nya vägar till högre utbildning i hela landet – med kvalitetssatsning på decentraliserade miljöer Länk till Almedalsprogrammet

Hur ska vi utforma morgondagens högskoleutbildningar när vi inte riktigt vet vad som behövs? Länk till Almedalsprogrammet

Torsdag

Hur säkrar vi ekonomisk tillväxt när trösklarna till bostadsmarknaden är skyhöga? Länk till Almedalsprogrammet

Universitetens roll i en polariserad värld Länk till Almedalsprogrammet

Demonstrationer eller seminarier? Om studentaktivism och demokrati vid universiteten Länk till Almedalsprogrammet