Nätverksträff #7 Kårledarnas cirkel

Tema: Leda andra ledare

Som kårledare förväntas du leda andra ideella ledare. Den rollen innebär särskilda utmaningar och möjligheter. 

  • Hur hittas balansen mellan roligt och ansvarsutkrävande?
  • Hur motiverar andra att ställa upp och ta sig an ideella uppdrag?
  • Hur hanterar du starka informella ledare?
  • Hur hanterar du när andra förväntar sig att du har alla svar och kan allt?

Tom delar med sig av sina tankar och erfarenheter i att leda andra ledare. Du som deltagare kommer även få reflektera och dela med dig av dina upplevelser.

Samtalsledare och gäst är Tom Edoff fd. kårordförande och kanslichef hos Dalarnas studentkår

Tom har varit ideellt aktiv sedan 12 års ålder och har haft en mängd uppdrag i civilsamhället. När han var ordförande för Dalarnas Studentkår så arbetade han hårt med att få föreningen på fötter igen ekonomiskt, samtidigt som arbetet med en kulturförändring tog fart. Numera är han hedersmedlem i Dalarnas Studentkår och står alltid redo att hjälpa föreningen om det skulle behövas. Att leda människor till att växa och våga ta plats, är det bästa som han vet, men det har ibland ett pris.

 

Ordet är fritt 

Här finns det utrymme att lyfta frågor som är aktuella just nu hos er studentkår som ni upplever ett behov av att diskutera med andra.

 

Ett nytt nätverk som lanseras som en del av SFS organisatoriska fokusfråga om engagemang. Nätverket vänder sig till dig som har en position i din studentkår och vill ha erfarenhetsutbyte om ledarskaps-, organisations-, engagemang- och styrelsefrågor.

Nätverksträffen är exklusiv för studentkårer som är medlemmar i SFS samt SFS förtroendevalda. Är du intresserad av att vara med i nätverket? Kontakta [email protected].