SSO-nätverksträff

Varmt välkomna till vårens sista SSO-nätverksträff! 

Denna träff tar vi oss an lika villkors-arbete och diskriminering. Det är frågor som har stor inverkan på studenternas arbetsmiljö och många SSO:er kommer i kontakt med oavsett om det ingår i det egna uppdraget eller bevakas av särskilda lika-villkorsombud. 

 Diskrimineringslagen ställer krav på att universitet och högskolor ska arbeta med aktiva åtgärder i syfte att motverka diskriminering av studenter, och främja lika rättigheter och möjligheter. I DO:s rapport ”Undersök, åtgärda och utbilda” framgår att de flesta av lärosätena inte lever upp till lagens krav. Utifrån rapporten diskuterar vi:

  • Vad innebär diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder?
  • På vilket sätt och varför brister universitet och högskolor i att leva upp till lagens krav?
  • Varför är det viktigt med aktiva åtgärder?
  • Vilken roll ska och kan studenter och studentorganisationer spela i arbetet?

Vid nätverksmötet får vi besök av Love Ander, utredare på Diskrimineringsombudsmannens analyssektion och projektledare för rapporten ”Undersök, åtgärda och utbilda”.

Om det finns lika-villkorsombud på ditt lärosäte går det bra att bjuda med dem till nätverksträffen!

Som vanligt kommer det även finnas tid för nätverksdeltagarna att lyfta egna frågor som de vill diskutera med nätverket.

 

Plats: Zoom-länk skickas ut till de som anmält sig

Datum: 5 juni 2024

Tid: 14:00-16:00

Anmälan: via denna länk 

Sista datum för anmälan: 3 juni 2024