Inställt: Nätverksträff #5 Kårledarnas cirkel

Uppdatering 2024-01-24: På grund av sjukdom har följande evenemang ställts in. Vår förhoppning är att kunna genomföra evenemanget vid ett annat tillfälle.

Tema: Att brinna utan att brinna upp

Välkomna till den femte träffen med kårledarnas cikel. Den här gången tar vi oss an frågan om att brinna för sitt engagemang men också hitta fokus och att entusiasmera andra kan vara minst lika givande.

  • Vad brinner du för och hur hittar du balansen i ditt eget engagemang?
  • Hur involverad bör du vara i kårens alla delar?
  • Ni har nästa oändligt med potential. Hur använder ni den?

Johan Kaluza kommer dela med sig av egna erfarenheter och några teorier kring engagemang och att möjliggöra för andra hitta sitt sammanhang.

Samtalsledare och gäst Johan Kaluza fd. kårordförande och ekonomie doktor i företagsekonomi

Johan Kaluza har en lång bakgrund från civilsamhället där han bland annat varit ordförande för Karlstad studentkår, kassör för Republikanska föreningen och engagerad både nationellt och lokalt inom scouterna. Han har också utbildat unga ledare som kursledare i Värdebaserat ledarskap samt undervisat i organisationsteori och management på grund- och avancerad nivå. Idag jobbar Johan som senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Varmt välkommen!

Johan Kovaniemi

Medlemssamordnare SFS

[email protected]
0765440110

 

Vad är kårledarnas cirkel?

Ett nytt nätverk som lanseras som en del av SFS organisatoriska fokusfråga om engagemang. Nätverket vänder sig till dig som har en position i din studentkår och vill ha erfarenhetsutbyte om ledarskaps-, organisations-, engagemang- och styrelsefrågor.

Nätverksträffen är exklusiv för studentkårer som är medlemmar i SFS samt SFS förtroendevalda. Är du intresserad av att vara med i nätverket? Kontakta [email protected].