Häng med till Almedalen i sommar!

Nu kan medlemskårer anmäla sig för att åka med till Almedalen i samlad trupp. Sovplats ingår – resten får man bestämma själv. 

Uppdatering: På grund av rådande situation gällande Covid-19 är anmälan till Almedalen förlängd. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Häng med till Almedalen i sommar!

Almedalsveckan är ett årligt evenemang som i år sker mellan söndagen den 28 juni till söndagen den 5 juli i Visby där politiker, makthavare och opinionsbildare träffas för att diskutera aktuella ämnen av relevans för samhället. SFS brukar alltid skicka delar av kansliet samt gamla och nya presidiet för att representera studenterna i debatter, boka möten med annars svåråtkomliga makthavare och överlag träffa högskolesektorn. Detta år vill vi testa att ha ett gemensamt deltagande i Almedalen; vi vet att många kårer vill gärna åka till Almedalen men har ibland anmärkt att det är svårt att fixa boende och oklart vilka evenemang är bäst att delta på. 

Syftet med detta är dels att möjliggöra för fler att delta i Almedalens evenemang och dels att skapa en mer sammanhållen studentrörelse genom att vi alla kan träffa varandra i början av verksamhetsåret. Även styrelsen och kommittéerna har möjlighet att delta till självkostnadspris. SFS har bokat flertalet salar i den grundskola presidiet och kansliet brukar bo på. Erbjudandet är således inte mer än en bit golvutrymme i en skolsal som du kommer dela med max 9 andra och möjlighet till att duscha i skolans lokaler. Uppblåsbar madrass, hygienprodukter, mat osv. samt även resa fixas i egen regi. SFS kommer inte att arrangera några ytterligare eller särskilda evenemang i samband med detta och kommer heller inte att koordinera de som deltar utan endast möjliggöra deltaganden genom att erbjuda en plats att sova under veckan. Däremot kommer vi som vanligt ange vilka seminarium och evenemang SFS presidium deltar i samt finnas tillgängliga för frågor. Ni kan också hitta mer information på Almedalsveckans hemsida: https://almedalsveckan.info/

Anmälan kommer gå till enligt en tvåstegsmodell. Fram till 16 mars har ni möjlighet att anmäla er genom formuläret nedan. Om det blir fler anmälda än platser kommer presidiet göra en bedömning över hur platserna ska fördelas. Efter bekräftelse från presidiet kommer de som fått en plats få två veckor på sig att betala in till SFS bankgiro, som anges i bekräftelse. De som inte betalat tills det datumet kommer förlora sin plats. Vill ni föranmäla individer, exempelvis ej än valda förtroendevalda, kan ni ange samma namn flera gånger och sedan kan vi dessa bytas ut i efterhand – dock kan det bli svårt att tillgodose önskemål om salsplacering för dessa.

/SFS Presidium 19/20

Information: