SFSFUM blir digitalt!

Styrelsen har idag fattat det ovanliga och tråkiga beslutet att inte genomföra SFSFUM som ett fysiskt möte. 

Detta med anledning av smittorisken när ett flertal personer träffas under en helg men också de resor från hela landet som behöver göras för att ta sig till Halmstad. Dessutom har Högskolan i Halmstad (precis som andra lärosäten) gått över till distansundervisning och det är begränsad tillgång till lokalerna. Även kåren har stängt ner sitt kontor och sin publokal. Det är oerhört tråkigt att behöva fatta detta beslut och att vi inte kommer få träffas fysiskt i Halmstad. Det är mycket tid och planering som Halmstad Studentkår har lagt ner för att kunna genomföra detta SFSFUM som nu kommer att gå till spillo. Styrelsen vill ändå rikta ett stort tack till Halmstad studentkår för det samarbete som vi har haft under året. 

Även om det inte blir ett fysiskt SFSFUM så kommer vi ändå genomföra ett SFSFUM fast det kommer vara digitalt. Exakt hur detta ska gå till är i dagsläget inte helt klart men styrelsen kommer skicka ut information om det under nästa vecka. 

Med vänliga hälsningar. 
Styrelsen genom Matilda