VoteIT för medlemskårer

SFS är medlemmar i föreningen VoteIT som erbjuder ett mötesverktyg för att ha helt digitala möten eller som ett beslutsstöd vid fysiska eller digitala möten. Eftersom SFS är medlemmar så kan vi dela med oss av vår installation/inloggning ifall ni som medlemskår vill använda VoteIT för egna möten. SFS har själva i dagsläget ingen kapacitet att hjälpa er att skapa möten eller vara support. Men personer från VoteIT kan vara behjälpliga med det. Däremot så debiterar de för den support de ger. De debiterar 1050 kr/h och de uppskattar att det behövs 1-10 timmar beroende på hur mycket hjälp ni behöver med att sätta upp mötet. 

På VoteITs hemsida kan ni hitta mer information om mötesverktyget och även en FAQ med väldigt många svar på tex när VoteIT rekommenderas/inte rekommenderas att användas. 
https://www.voteit.se/


Vill ni använda VoteIT för egna möten så kontakta mig på [email protected].