Högskolepodden #15 – Totalförsvaret

Det är oroliga tider i omvärlden och Högskolepodden diskuterar lärosätenas roll i totalförsvaret. Hur påverkas lärosätena och studenterna av det nya säkerhetspolitiska läget? Hur skulle utbildningssektorn fungera under krig och kris?

För att svara på våra frågor har vi med oss:
– Rasmus Lindstedt, ordförande på Försvarshögskolans studentkår.
– Professor Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet och ordförande i SUHF:s arbetsgrupp för lärosätenas bidrag till totalförsvaret.
– Anna Paciello Danielsson, handläggare på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid MSB.

SFS vice ordförande Jacob Färnert programleder.